Nhà cung cấp uy tín về BẢO HIỂM

Sắp xếp
Bảo hiểm sức khỏe - NỘI TRÚ kèm NGOẠI TRÚ (31-40 tuổi)
Bảo hiểm sức khỏe - Gói Bạc | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
- Quyền lợi nội trú: 100,000,000đ/ năm bao gồm chi phí y tế, chi phí điều trị phẫu thuật... - Quyền lợi ngoại trú: 2.500.000 vnđ. Chi phí 1 lần khám thực tế 500.000 đ/ lần tối đa 5 lần/ năm
1.299.000 đ 1.399.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nữ 1-3 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
2.840.000 đ 2.840.000 đ
Sức khoẻ thai sản Nữ 31 - 40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ | Gói bạc | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn 100.000.000 đ, do bệnh 50.000.000đ + Điều trị nội trú phẫu thuật do bệnh 25.000.000đ + Thai sản 5.000.000 đ
1.730.000 đ 1.930.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nữ Dưới 1 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Mức cao nhất 200.000.000 đ
4.260.000 đ 4.260.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nữ 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
1.560.000 đ 1.560.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nữ 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
1.432.000 đ 1.432.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam Dưới 1 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Mức cao nhất 200.000.000 đ
4.260.000 đ 4.260.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam 1-3 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
2.840.000 đ 2.840.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
1.432.000 đ 1.432.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
1.560.000 đ 1.560.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Nữ 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ dành cho mẹ & bé. Sinh mạng 200.000.000 đ + Thai sản 10.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác
3.432.000 đ 3.432.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Nữ 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ dành cho mẹ & bé. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ + Quyền lợi Thai sản 10.000.000 đ + Các quyền lợi khác.
3.560.000 đ 3.560.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Ngoại trú Nữ 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Bảo hiểm toàn diện cho phụ nữ. Sinh mạng 200.000.000 đ + Ngoại trú 5.000.000 đ + Thai sản 10.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác
4.557.000 đ 4.557.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Ngoại trú Nữ 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Bảo hiểm toàn diện dành cho phụ nữ. Sinh mạng 200.000.000 đ + Thai sản 10.000.000 đ + Ngoại trú 5.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác.
4.797.500 đ 4.797.500 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Nữ 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói vàng | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ dành cho mẹ & bé. Sinh mạng 500.000.000 đ + Thai sản 20.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác
6.955.000 đ 6.955.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Nữ 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói vàng | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ dành cho mẹ & bé. Sinh mạng 500.000.000 đ + Thai sản 20.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác
7.212.500 đ 7.212.500 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Ngoại trú Nữ 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Bảo hiểm toàn diện cho phụ nữ. Sinh mạng 200.000.000 đ + Thai sản 10.000.000 đ + + Ngoại trú 5.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác
8.955.000 đ 8.955.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Ngoại trú Nữ 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói vàng | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Bảo hiểm toàn diện dành cho phụ nữ. Sinh mạng 500.000.000 đ + Thai sản 20.000.000 đ + Ngoại trú 10.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác.
9.412.500 đ 9.412.500 đ