Nhà cung cấp uy tín về Bảo Hiểm Sức Khỏe

Sắp xếp
Bảo hiểm sức khỏe - NỘI TRÚ kèm NGOẠI TRÚ (31-40 tuổi)
Bảo hiểm sức khỏe - Gói Bạc | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
- Quyền lợi nội trú: 100,000,000đ/ năm bao gồm chi phí y tế, chi phí điều trị phẫu thuật... - Quyền lợi ngoại trú: 2.500.000 vnđ. Chi phí 1 lần khám thực tế 500.000 đ/ lần tối đa 5 lần/ năm
1.299.000 đ 1.399.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Trẻ em 1-3 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
2.840.000 đ 2.840.000 đ
Sức khoẻ thai sản Nữ 31 - 40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ | Gói bạc | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn 100.000.000 đ, do bệnh 50.000.000đ + Điều trị nội trú phẫu thuật do bệnh 25.000.000đ + Thai sản 5.000.000 đ
1.730.000 đ 1.930.000 đ
Bảo hiểm ung thư vú - Gói QUÝ PHÁI(18-40 tuổi)
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ Bảo vệ hạnh phúc sống trọn ước mơ
152.000 đ 152.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nữ Dưới 1 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Mức cao nhất 200.000.000 đ
4.260.000 đ 4.260.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nữ 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
1.560.000 đ 1.560.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nữ 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
1.432.000 đ 1.432.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam Dưới 1 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Mức cao nhất 200.000.000 đ
4.260.000 đ 4.260.000 đ
Bảo hiểm ung thư vú - Gói NỮ TÍNH (18-40 tuổi)
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ Bảo vệ hạnh phúc sống trọn ước mơ
42.000 đ 42.000 đ
Bảo hiểm TAI NẠN TOÀN DIỆN - Gói cơ bản
VBI Safe | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Bảo vệ toàn diện giúp bạn và gia đình an tâm trước những rủi ro bất chợt về tai nạn khi tham gia giao thông, di chuyển bằng thang máy hay gặp hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng.
91.000 đ 91.000 đ
Bảo hiểm ung thư vú - Gói QUYẾN RŨ(18-40 tuổi)
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ Bảo vệ hạnh phúc sống trọn ước mơ
102.000 đ 102.000 đ
Bảo hiểm ung thư vú - Gói NỮ TÍNH (41-55 tuổi)
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ Bảo vệ hạnh phúc sống trọn ước mơ
132.000 đ 132.000 đ
Bảo hiểm ung thư vú - Gói QUYẾN RŨ (41-55 tuổi)
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ Bảo vệ hạnh phúc sống trọn ước mơ
332.000 đ 332.000 đ
Bảo hiểm ung thư vú - Gói QUÝ PHÁI (41-55 tuổi)
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ Bảo vệ hạnh phúc sống trọn ước mơ
492.000 đ 492.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam 1-3 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
2.840.000 đ 2.840.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi cao nhất 200.000.000 đ
1.432.000 đ 1.432.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Nam 31-40 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ thiết yếu. Quyền lợi lên đến 200.000.000 đ
1.560.000 đ 1.560.000 đ
Sức khoẻ thiết yếu Thai sản Nữ 19-30 tuổi
Bảo hiểm sức khoẻ Gói titan | Nhà cung cấp VBI
ambulance tooth medicine
Sức khoẻ dành cho mẹ & bé. Sinh mạng 200.000.000 đ + Thai sản 10.000.000 đ + Hơn 10 quyền lợi khác
3.432.000 đ 3.432.000 đ