Bạn được bảo vệ những gì?

Mức trách nhiệm<br/>bảo hiểm?

Mức trách nhiệm
bảo hiểm?

Xem chi tiết
Phạm vi<br/>bảo hiểm

Phạm vi
bảo hiểm

Xem chi tiết
Người được<br/>bảo hiểm

Người được
bảo hiểm

Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp

Lần đầu tiên, các doanh nghiệp bảo hiểm được cho phép phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho loại hình bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế đảm bảo bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định tại nghị định và tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Mức bồi thường tăng bao nhiêu?

Nạn nhân nhận tiền bồi thường ở thời điểm nào?

Hồ sơ bồi thường được đơn giản hóa như thế nào?

Tin tức Xem tất cả